Världens energiproduktion

Vi står inför en stor utmaning där världens energiproduktion behöver ändras. Fossilbaserad energiproduktion måste snabbt ersättas med förnybar energi och nu pågår en omfattande utbyggnad av Vindenergi, Solenergi och Bioenergi. Omställningen kan bli en komplex historia med bl.a. stora marknads störningar i oljemarknaden på grund av lågt oljepris&kolpris konkurrens  från ny teknik och Irans återinträde på oljemarknaden.

Nyheter från Internationella energimarknaden