Sverige energi idag och i framtiden

Svensk energiproduktion

Sveriges elproduktion

Svensk energi kraftläget on line och historiska data 2019 och 2018

  • Framtidens el, och smarta elnät