CO2-sänka & CCS teknik

För att komma under 2 graders uppvärmning kommer vi antagligen behöva lita till ny teknik som minskar koldioxiden från  atmosfären s.k. CCS (Carbon Capture Storage) teknik.

Allmänt och nyheter om  Koldioxid upptag

Skogen och åkern som koldioxidfälla:

Effekt kolsänka

Webföreläsningar om koldioxid sänka